Algemeen - Brassband De Bazuin Vlaardingen-17

Brassband
De Bazuin
Vlaardingen
Title
Ga naar de inhoud


De contributie is € 14,00 per maand

Voor het uniform, dat in bruikleen wordt verstrekt,
vragen wij een 1 malige bijdrage van € 30.00
(deze wordt bij beëindiging lidmaatschap niet terug betaald)

Een instrument kan ook eventueel in bruikleen verstrekt worden
Terug naar de inhoud