UA-69094900-1

Homepage - Brassband De Bazuin Vlaardingen-17

Brassband
De Bazuin
Vlaardingen
Title
Ga naar de inhoud
Met pijn in ons hart hebben bestuur en leden in een Bijzonder Algemene Ledenvergadring besloten de vereniging te ontbinden.
Na 68 jaar heeft de club geen levensvatbaarheid meer, het ledental was inmiddels geslonken tot 11 muzikanten en na verwoede pogingen er nieuwe leden bij te krijgen wat niet is gelukt zijn we uiteindelijk tot deze beslissing gekomen.
Helaas heel jammer maar het is niet anders.
Wij bedanken iedereen die onze vereniging in al die jaren heeft gesteund en gesuport voor hun belangstelling.
Namens Leden en Bestuur van Brassband De Bazuin Vlaardingen.


Update: 12 mei 2022~ Per 12 mei 2022 is onze vereniging opgeheven ~
Terug naar de inhoud